youtube
instagram

SZANOWNI PAŃSTWO!

Zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii do projektu dokumentu:

„Programu współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2021”.

Zdjecie z napisem "KOMUNIKAT".

Program określa cele, zasady i formy współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przedstawia priorytetowe zadania publiczne, które będą przedmiotem ww. współpracy, formy ich realizacji oraz planowaną wysokość środków z budżetu gminy Międzychód na rok 2021.

Uwagi i opinie można składać:

 •  osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie w Biurze Obsługi Interesanta (parter).
 •  drogą elektroniczną na adres promocja@miedzychod.pl,
 • drogą listowną na adres Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód.

na załączonym formularzu do dnia 16 października 2020 roku.

Załączniki: 

1. Program współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 - PROJEKT

2. Formularz zgłaszania uwag i opinii

3. Zarządzenie.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2