youtube
instagram

Ćwiczenia zostały przeprowadzone 4 października podczas normalnej pracy ośrodka, gdy pracownicy oraz uczestnicy zajęć przebywali na jego terenie.

Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie warunków oraz organizacji ewakuacji przy zachowaniu procedur zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Alarm miał charakter oficjalny i został zgłoszony do Państwowej Straży Pożarnej. Na terenie ŚDS został rozproszony tzw. sztuczny dym i rozległ się głośny dźwięk alarmowy. Po usłyszeniu syreny alarmowej pracownicy oraz uczestnicy sprawnie opuścili budynek zgodnie z planem ewakuacji podczas zagrożenia. Podczas alarmu przećwiczono ewakuację rannych. Wywołanie alarmu pozwoliło na ocenę reakcji pracowników oraz uczestników. Założenia planu ewakuacji zostały sprawnie zrealizowane, co świadczy o dobrym przygotowaniu, samodyscyplinie oraz odpowiedzialności strażaków jak i osób biorących udział w akcji.

/terapeuta Ewelina Maj/

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2