youtube
instagram

RADA MIEJSKA MIĘDZYCHODU
Z A W I A D A M I A
Dnia 5 stycznia 2022 roku o godz. 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie

odbędzie się nadzwyczajna XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

Zawiadomienie o sesji

PORZĄDEK  OBRAD:                           

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie.
 2. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/421/2021 Rady Miejskiej Międzychodu
  z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
 3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2022-2029.
 1. Zapytania i wnioski.
 2. Zakończenie obrad.

                       

 

 

 

 

Ze względu na obowiązujący w kraju stan epidemii i mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców, zaleca się aby obrady sesji śledzić na żywo
w Internecie pod linkiem:

https://www.youtube.com/channel/UC2XHWIibYKUmY9AMhTPntYg

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2