youtube
instagram

W sobotę 20 listopada 2021 r. obradował Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Międzychodzie.

Do zdjęcia pozują umundurowani uczestnicy Zjazdu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Międzychodzie

W zjeździe, oprócz delegatów jednostek, wzięli udział zaproszeni goście, m.in: Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego druh Stefan Lubik, Komendant Powiatowy PSP bryg. Mariusz Trajnowski, Burmistrz Międzychodu Krzysztof Wolny wraz z Zastępcą Rafałem Ciszewiczem oraz Sekretarzem Gminy Tomaszem Ruckim.

Oprócz omówienia i oceny działalności w minionej kadencji udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybrano nowe władze oddziału.

Prezesem Zarządu Oddziału został wybrany ponownie dh Zbigniew Dziubiński, Wiceprezesem dh Radosław Gałężewski, Komendantem Gminnym OSP dh Paweł Piaskowski, Sekretarzem dh Mateusz Sowiński, Skarbnikiem dh Justyna Adamska, a ponadto w skład Prezydium Zarządu wybrano dh Marcina Schmidta.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach podziękowali ustępującemu Zarządowi i życzyli Nowemu powodzenia w rozwiązywaniu wielu wyzwań podczas pracy w kolejnych latach działalności społecznej.

Burmistrz gratuluje Prezesowi Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Międzychodzie

Do zdjęcia pozują umundurowani członkowie ustępującego Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Międzychodzie

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2