youtube
instagram

Dnia 15 stycznia 2021 roku o godz. 17.00 w sali Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie
odbędzie się NADZWYCZAJNA XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU.

Herb Gminy Międzychód

R A D A  M I E J S K A  M I Ę D Z Y C H O D U

Z  A  W  I  A  D  A  M  I  A

Dnia 15 stycznia 2021 roku o godz. 17.00

w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie odbędzie się
NADZWYCZAJNA XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU  

 

PORZĄDEK   OBRAD:                              

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  A. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – obręb Gorzyń (część strefy przemysłowej, dz. nr 24/12).
  B. przeprowadzenia referendum gminnego.
 4. Zapytania i wnioski.
 5. Zakończenie obrad.

                                                                          

Ze względu na obowiązujący w kraju stan epidemii i mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców, zaleca się aby obrady sesji śledzić na żywo w Internecie pod linkiem:

https://www.youtube.com/channel/UC2XHWIibYKUmY9AMhTPntYg                                                                                                            

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2