youtube
instagram

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przypominamy właścicielom gospodarstw rolnych o obowiązku zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii  w Międzychodzie ilości utrzymywanego drobiu lub innych ptaków, bez względu na liczebność stada.

Zgłoszenia należy składać do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii  w Międzychodzie, ul. Strzelecka 12, 64-400 Międzychód

Informacje na temat zgłoszenia można uzyskać pod nr tel. 95 748 25 66.

Grypa ptaków - informacja


 

Grypa ptaków nie stanowi zagrożenia dla ludzi, zaleca się jednak stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z drobiem chorym, martwym ptactwem oraz przedmiotami na których znajdują się ślady ptasich odchodów. Wskazane jest również utrzymywanie drobiu i ptactwa w zamkniętych pomieszczeniach.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod wskazanym adresem

 https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2